Monday, November 23, 2009

Moje pesme na blogu Verse / My poems on blog Verse

Zahvaljujem Brajanu Henriju, uredniku magazina Verse, što je objavio tri moje pesme.
I thank Brian Henry, editor of Verse magazine, for posting three of my poems.

 http://versemag.blogspot.com/

Thursday, November 5, 2009

Moje pesme na rumunskom / My poems in Romanian

Zahvaljujem se prijatelju i pesniku Klaudiu Komartinu, koji je preveo nekoliko mojih pesama na rumunski jezik i postavio ih na svoj blog.
I thank my friend and poet Claudi Komartin for translating my poems into Romanian and posting them on his blog.

http://unanotimpinberceni.blogspot.com/2009/11/milan-dobricici.html

Wednesday, October 14, 2009


U okviru međunarodnog književnog projekta Word Express u Beograd stiže grupa mladih pisaca na putu ka Solunu i Istanbulu. U Beogradu će se publici predstaviti Netali Braun (Izrael), Oven Martel (Velika Britanija), Adisa Bašić (Bosna i Hercegovina) i Milan Dobričić (Srbija). Sa njima zajedno nastupaće lokalni pisci Ana Ristović, Enes Halilović, Petar Matović i Dejan Matić. Više informacija na www.word-express.org.

As a part of international literary project Word Express a group of young writers, on their way to Thessaloniki and Istanbul, arrives in Belgrade. Netalie Braun (Israel), Owen Martell (Great Britain), Adisa Bašić (Bosnia and Herzegovina) and Milan Dobričić (Serbia). Local writers Ana Ristović, Enes Halilović, Petar Matović and Dejan Matić will participate with them. More info at www.word-express.org.


WORD EXPRESS 2009 U BEOGRADU - PROGRAM

Subota, 24.10.
12-13.30h Književni matine, Biblioteka grada Beograda, Rimska dvorana, Knez Mihailova 56
20-22h Pesničenje - trening aktivne poezije, REX, Jevrejska 16

Nedelja, 25.10.
20.30-22.30h Književno veče za šankom, španski bar Casa Garcia, Kraljevića Marka 19

Ponedeljak, 26.10.
12-13h Konferencija za novinare, Srpski PEN centar, Terazije 29/II
18-20h Poseta Beogradskom sajmu knjiga

27.10-30.10. Solun
31.10-4.11. Istambul


WORD EXPRESS 2009 IN BELGRADE - PROGRAM

Saturday, 24.10.
12-13.30h Literary matinee, Belgrade City Library, Roman hall, Knez Mihailova 56
20-22h Pesničenje – active poetry training, REX, Jevrejska 16

Sunday, 25.10.
20.30-22.30h Literary evening at a bar, Spanish bar Casa Garcia, Kraljevića Marka 19

Monday, 26.10.
12-13h Press conference, Serbian PEN Center, Terazije 29/II
18-20h Visit to Belgrade Book Fair

27.10.-30.10. Thessaloniki
31.10.-4.11. Istanbul
Friday, September 11, 2009

Blagosloveni gubitnici

Milan Dobričić
BLAGOSLOVENI GUBITNICI
(Društvo Istočnik, Beograd, 2009)