Monday, November 23, 2009

Moje pesme na blogu Verse / My poems on blog Verse

Zahvaljujem Brajanu Henriju, uredniku magazina Verse, što je objavio tri moje pesme.
I thank Brian Henry, editor of Verse magazine, for posting three of my poems.

 http://versemag.blogspot.com/

Thursday, November 5, 2009

Moje pesme na rumunskom / My poems in Romanian

Zahvaljujem se prijatelju i pesniku Klaudiu Komartinu, koji je preveo nekoliko mojih pesama na rumunski jezik i postavio ih na svoj blog.
I thank my friend and poet Claudi Komartin for translating my poems into Romanian and posting them on his blog.

http://unanotimpinberceni.blogspot.com/2009/11/milan-dobricici.html